Giỏ hàng
0 sản phẩm
 
Danh mục dịch vụ
 
Sản phẩm bán chạy
 
Đối tác liên kết
Nha thau lap dat kho lanh kho lanh, lanh cong nghiep thiet ke kho lanh, lap dat kho lanh

Phần mềm xuất nhập hàng kho lạnh

phần mềm xuất nhập hàng kho lạnh, chỉ là kho trung bình, không dùng máy móc để vận chuyển hàng ra vào kho.

Sau 1 thời gian nghiên cứu, em tìm hiểu được quy trình nhập xuất kho như sau:
1- Phòng kinh doanh gửi thông báo nhập kho (bao gồm dánh sách các mặt hàng được nhập và số lượng mỗi loại)
2- Tổ kho kiểm tra kho bãi và liệt kê các kho thoả điều kiện nhập hàng (bao gồm thể tích chứa, nhiệt độ bảo quản hàng)
3- Tổ kho cho nhập hàng vào các kho đã được chọn (Sau khi nhập thì lưu lại vị trí nhập hàng)
4- Xác nhận thông tin nhập hàng vào phiếu nhập kho
5- Phòng kinh doanh gửi yêu cầu xuất hàng (như nhập hàng)
6- Tổ kho xác định kho chứa mặt hàng theo yêu cầu và các mặt hàng được xuất phải thoả nguyên tắc hàng vào trước ra trước
7- Xuất các mặt hàng đã chọn trước
8- Xác nhận vào phiếu xuất kho
8- Sắp xếp lại kho để chuẩn bị cho lần nhập sau (Kho lạnh là ưu tiên nhập)
9- Cập nhật lại vị trí trống trong kho=>1) Không biết các bước trên là đúng hay chưa? Em thắc mắc thêm ở bước 6,7 và bước 8. Trong quá trình xuất hàng ra, ta thêm vào phần sắp xếp hay khi đã hoàn tất xuất kho thì ta mới sắp xếp
2) Mọi người cho em hỏi khi có hàng nhập hoặc xuất, phòng kinh doanh sẽ gửi trước yêu cầu nhập hoặc xuất đến tổ thủ kho trước 1 thời gian hay đến khi đến ngày xuất nhập hàng mới gửi phiếu nhập xuất kho đến cho tổ thủ kho.
3) Các mặt hàng đông lạnh của xí nghiêp nơi em khảo sát, các mặt hàng được cho vào một thùng riêng, trên mỗi thùng có mã mặt hàng, khối lượng, và kích thước thùng. Em thắc mắc ở chỗ 1 mặt hàng được nhập nhiều lần vào nhiều thời điểm, khi xuất ra thì dựa vào nguyên tắc vào trước ra trước, nhưng làm thế nào xác định được là thùng nào vào trước, thùng nào vào sau?
4) Còn các dụng cụ được sử dụng trong quá trình nhập hay xuất hàng như tay cào, thang, xe đẩy... hoặc bảo hộ lao động, thủ kho có quản lý những dụng cụ đó trong quá trình xuất nhập kho hay không?
5) Kho lạnh có nhập thêm hàng gửi từ công ty khác, làm sao để phân biệt hàng gửi và hàng xí nghiệp sản xuất ra?
6) Khi phiếu nhập hoặc xuất kho được đưa đến tổ thủ kho, trên đó đã có những thông tin nào? Những thông tin nào do thủ kho điều vào sau khi nhập hoặc xuất hàng


Download